Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de gast
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: Minder schade
De gast die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij geleden verlies en gederfde winst lager is uitgevallen. Dit is het geval als het vakantiehuisje alsnog aan een andere gast wordt verhuurd. In dat geval zal er minder in rekening worden gebracht.

In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de gast voor in-de-plaatsstelling kiest, gelden de volgende voorwaarden: